Vulcan Descaler Distributor

Vulcan i Sverige
Auktoriserad Distributör


☎  +46 104 983750

Vulcan Descaler

Problemet med avlagringar och rost


Vad är Kalk?

Kalkavlagringar består i primärt av magnesium och kalcium - två mineraler som separat är ganska hälsosamma. Men, vad som är bra för kroppen är inte bra för rörsystemen. Avlagringsproblemet uppstår när kalkavlagringar uppstår i rörsystem, maskiner eller på ytor runt rören. Hårt vatten innehåller höga koncentrationer av kalcium: ju mer kalcium det är i ditt vatten, ju större problem ger det.
 
scale problem
     
vulcan descaler
vulcan descaler
     

Hur avlagringar uppstår

Avlagringar uppstår närhelst hårt vatten rinner i ett rör. Kalcium kristalliserar sig i obehandlat vatten och blir till klibbig struktur (se obj 1). De här klibbiga kristallerna fäster ihop sig med varandra och över ytor, och genast uppstår kalkavlagringar som har mycket dålig inverkan.

Avlagringar utvecklas särskilt snabbt när vattentrycket ändras. Detta händer när vatten ändrar riktning, vrider eller vänder sig, vilket orsakar turbulens. Det kan också uppstå när det rinner ut ur rörsystemet genom kranen. Den här trycksänkningen snabbar upp produktionen av kalciumkristaller och kalkavlagringar.

 

scale problem heater

scale problem heating element
     
vulcan descaler

Andra avlagringsrelaterade problem: rost och bakterier

Avlagringar orsakar stora problem när den bildas i rörväggar, blockerar dina rör. Tyvärr, drar avlagringar även till sig andra oönskade och potentiellt farliga substanser som skapar ännu större skador.
 
rust and bacteria
     
vulcan descaler
     

Rost är vanligt i avlagringar

Byggstenarna i avlagringar är kalcium och magnesium. Följaktligen, skulle man kunna tro att avlagringar borde ha vitt färg. Men, avlagringar är vanligtvis bruna! När avlagringar byggs på, fångas järn och oxiderade järnpartiklar in och bäddas in i avlagringen. Rost dras säkert på egen hand till dina rör, orsakar allvarliga skador som korrosion.
 

rust problem
     
vulcan descaler
     

Avlagringar är en grogrund för bakterier

Avlagringar skapar en perfekt grogrund för bakterier och andra mikroorganismer. Eftersom avlagringar är ojämna och har hårda ytor, små socklar inne i avlagringing blir perfekta gömmor för bakterier att gro. Oavsett om vattnet är varmt eller kallt, kommer du alltid vara hotad av stora potentiellt farliga bakteriehärdar i avlagringar.
 

scale and bacteria problem
     
vulcan descaler
vulcan descaler
     

Fler problem som orsakas av avlagringar och rost

 • Stopp i rörsystem
 • Lägre vattentryck på grund av mindre rördiameter
 • Korrosion och ökad rost
 • Bakterier i ditt dricksvatten
 • Återkommande reparationer och utbyte av förstörda hushållsapparter
 • Förstörelse och utbyte av hela rörsystem
 • Förminskat utnyttjande av energi i varmvattentillförseln och högre värmekostnader
 • Tråkiga ytor i badrum och kök
 • Höga tvättkostnader som kräver aggressiva tvättkemikalier
 • Dåligt fungerande maskiner
 • Höga underhållskostnader
 • Lägre produktionstakt på grund av underhåll och tvätt vilket leder till ineffektivitet och problem med produktionsplanering
 • Nedsatt produktivitet överlag
 Scale Problems


Scale Problems

Copyright: Christiani Wassertechnik GmbH (CWT) | Imprint