Vulcan Descaler Distributor

Vulcan i Sverige
Auktoriserad Distributör


☎  +46 104 983750

Vulcan Descaler

Vulcans teknologi


Hur fungerar elektronisk avlagringsskydd?


vulcan technology

Vulcans fysiska vattenbehandlingssystem är ett alternativ till vattenmjukgörare och är helt saltfritt och utan kemiska tillsatser. Hellre än att ändra den kemiska sammansättningen av ditt vatten, så ändrar Vulcan de fysiska egenskaperna av avlagringskristaller så att de förlorar sin förmåga  att sätta sig fast. Till skillnad från vattenmjukgörare och andra fysiska vattenbehandlingssystem, behöver inte Vulcan nudda vid ditt vatten utan sitter på utsidan av röret.

Vulcan innehåller ett datoriserat mikrochip som kontrollerar den elektroniska enheten och genererar elektroniska impulser. De elektroniska signalfrekvenserna skickas via impulsbanden som sitter virade runt röret. De två banden interagerar för att skapa ett fält som förändrar kalciumkristaller i vattnet.
 

before and after using Vulcan
Ett rörsystem före och efter
användandet av Vulcan avkalkare
vulcan effect before and after

     
vulcan descaler
vulcan descaler
     

Avlagringar skapar stora problem

Avlagringar inuti rör, på värmeelement eller på dyra maskiner skapar många problem:

  • De blockerar rörsystemet
  • De förstör utseendet på ytan
  • De orsakar mekaniska fel
  • De ökar dina värmekostnader
  • Avlagringsproblem kräver dyr rengöring
  • Ökad rost fräter sönder dina rör
Ju längre du väntar med att ta i tu med avlagringsproblem, ju större skador och kostsamma reparationer kommer du att få. Snart kommer du att behöva byta ut hela rörsystemet och köpa ny utrustning.
 

scale problems


scale problem
     
vulcan descaler
vulcan descaler
     

Hur kan Vulcan lösa de här problemen?


1. Vulcan stoppar avlagring på ytor

Vulcan-baserad vattenbehandling förändrar inte den ursprungliga vattenkvaliteten, utan modifierar avlagringarnas kristallisering. När det flytande kalket som finns i hårt och obehandlat vatten utsätts för temperaturökning eller tryckminskning, kristalliseras det och bildar en spretig struktur. Dessa strukturer fastnar i varandra, häftar sig fast vid ytor och skapar därmed solida avlagringar inom en kort tidsperiod. Den patenterade Vulcan-impulsteknologin utnyttjar den naturliga elektroforesprocessen som modifierar kristalliseringen av kalcium och magnesium. Det flytande kalket i Vulcan-behandlat vatten kristalliseras i stället till “inoffensiva” monokristallstavar (bild 2). Dessa kristallstavar kan inte fastna i varandra och sköljs bort med vattnet i form av finkornigt pulver.
 


Vulcan Technology against scale
     
Vulcan vattenbehandling skapar monokristaller.
När impulsbehandlingen skapar monokristaller, måste de utvecklas så länge som möjligt för att bli mer effektiva när de börjar sin vandring genom rörsystemet. Ju större kristaller, ju längre tar det innan de faller i sär igen. Dessa kristaller växer snabbast i varmt vatten. Därför varar de längre. Det är därför som Vulcaneffekten varar kortare tid i kallt vatten (ungefär två dagar), och längre i varmt vatten (upp till sju dagar).
 
Vulcan Technology
     
vulcan descaler    
     

2, Vulcan sanerar rörsystemet

Vulcan minskar nybildandet av avlagringar
Två simultana processer äger rum i obehandlat, hårt vatten. I den första processen byggs avlagringar upp då avlagringskristaller häftar fast i varandra. Denna första process producerar kolsyra, som samtidigt upplöser befintliga avlagringar i en andra process. Detta fenomen kallas för den “naturliga upplösningsprocessen”. Eftersom skorpbildningsprocessen går mycket snabbare än den naturliga upplösningsprocessen, minskar rörens diameter konstant.

Vulcan Processes

Vulcans vattenbehandling ändrar på hastigheten för avlagringsprocessen och naturlig lösningsprocess. Monokristaller kan inte längre göra avlagringar och resultatet av det blir att kalk bildas mycket långsammare. Och undertiden så avlägsnas avlagringsproblemet mycket snabbare än det kommer nya, och de existerande avlagringarna tas bort mer effektivt.
 


Vulcan Technology
     
Upplöst avlagring tar också bort rost
Järnpartiklar börjar bädda in sig i avlagringarna så fort de börjar byggas upp. Därför blandar sig avlagringar och rost ihop sig och formar röda utfällningar inne i dina rör. När Vulcanbehandlingen tar bort avlagringarna följer rosten med. Processen med att rensa ut avlagringar är varsam: avlagringen löser upp sig i vattnet och sköljs iväg. Eftersom dessa är naturliga mineraler är vattnet forfarande säkert att dricka.
 
Vulcan against rust
     
Borttagen avlagring betyder att bakterier också är borttagna.
Avlagringar är en grogrund för bakterier och liknande oönskade substanser. Så fort som Vulcan är installerat och avlagringarna är borttvättade finns det ingenstans för bakterier att frodas. På detta sätt är bakteriell smitta klart reducerad eller helt eliminerad.
  Vulcan against bacteria
     
vulcan descaler    
     

3. Vulcan skyddar mot rost och korrosion

När röret kommer i kontakt med aggressivt, hårt vatten, äger en oxideringsprocess rum. Detta drabbar särskilt rör av koppar, järn eller galvaniserat stål. Skador orsakade av rost och oxidering påverkar rörytan avsevärt och orsakar gropkorrosion.

Vulcan-impulsteknologin genererar en kontrollerad elektrofores som producerar ett skyddande metallkarbonatskikt. Beroende på rörmaterial, består detta skikt av kopparkarbonat, järnkarbonat eller zinkkarbonat, och fastnar på alla blanka ytor. Dessutom minskar Vulcan oxideringsreduktionspotentialen (ORP). Detta försvagar reaktionen mellan upplöst syre och andra substanser i vattnet. Därmed minimeras rostningsprocessen.
 
Vulcan Protective Layer

Copyright: Christiani Wassertechnik GmbH (CWT) | Imprint