Vulcan Descaler Distributor

Vulcan i Sverige
Auktoriserad Distributör


☎  +46 104 983750

Vulcan Descaler

Kvalitetsintyg


UL Approval

UL logoUnderwriters Laboratories Inc, (UL) är en internationell institution inom säkerhet och kvalitet och finns i Illinois, USA. UL-märket visar att UL har utvärderat och testat elektroniken inom produktionen för att säkerställa att den uppfyller strikt instruktionerna för säkerhet. Alla nätverksadaptrar för Vulcan följer internationell standard och möter dess säkerhetskrav.

 Ul Letter

     
vulcan descaler
vulcan descaler
     

Tyska TÜV/GS

TÜV LogoTÜV är en oberoende tysk institution som fastställer produktpålitlighet och säkerhet. Ett märke från TÜV/GS indikerar att produkten har godkänts i tester, följer TÜV/GS:s hårda guidelines och är certifierad för säkerhet i enlighet med den ”tyska produktsäkerhetslagen”. GS-märket inkluderar regelbundna fabriksinspektioner och certifieringar av systemkvalitet i produktionsprocessen. Lagen kräver kontinuerlig bedömning av inspektörer för att bedöma om tillverkaren kan eller inte kan fortsätta produktionen. Under fabriksinspektioner bedöms, kvalitetssystems, kvalitetssystemsgenomförande, produktionsmiljö och andra test relaterade till produktion och mätutrustning.
 

TÜV letter


     
vulcan descaler
vulcan descaler
     

CE godkännande

CE LogoMärket CE visar på att produkten uppfyller tysk och Europeisk konsumentsäkerhet, hälsa och miljömässiga föreskrifter. ”CWT betygar härmed att denna produkt fungerar efter de följande EU-anvisningar: 73/23/EG; 89/336/EG, som är godkända av CE-märket. Utrustningen motsvarar kraven från tysk industrisäkerhet ACT och Europeiska lågvoltsanvisningar.”
 

ce letter     
vulcan descaler
vulcan descaler
     

Ursprungscertifikat: Tyskland

IHK LogoCO (ursprungscertifikat) visar officiellt vilket land som varan producerades i. I Tyskland utfärdas certifikatet av Tyska Handelskammaren (IHK). Det visar på tysk härkomst efter en grundlig undersökning av varje del av produktens individuella delar och av produktionsanläggningen i Tyskland.
 

ihk letter
Copyright: Christiani Wassertechnik GmbH (CWT) | Imprint